vergunninghouders-label-green-flat

Vergelijk betrouwbaar de beste begrafenis verzekeringen

Vergelijk bij ons veilig en snel begrafenisverzekeringen beschikbaar in Nederland met de beste en meest voordelige polis en lage premie voor jouw persoonlijke en gewenste  begrafenisverzekering.
[compare-table]

In Nederland bieden diverse verzekeringsmaatschappijen begrafenisverzekeringen aan. Dit omvangrijke aanbod omvat zowel bekende uitvaartbedrijven als algemene verzekeraars die begrafenispolissen in hun assortiment hebben opgenomen. Ook oude en kleinere begrafenismaatschappijen, die vaak zijn samengegaan, vullen dit aan. Lokaal of regionaal opererende uitvaartorganisaties hebben namen zoals Begrafenisfonds, Onderlinge, Draagt Elkanders Lasten, De Laatste Eer, Helpt elkander, Tot Nut van ‘t Algemeen of Memento Mori.

Wil je achterhalen welke verzekeraar verantwoordelijk is voor jouw begrafenispolis? Op de website van De Nederlandsche Bank is een lijst beschikbaar met oude maatschappijen en de verzekeraars die deze entiteiten hebben overgenomen.

Hieronder vind je een lijst van verzekeringsmaatschappijen die begrafenisverzekeringen hebben aangeboden:

 • Aegon
 • Algemene Nederlandse Begrafenisverzekering
 • Centraal Beheer
 • Concordia
 • Corona
 • De Nederlandse Begrafenisverzekering Venlo
 • Dela
 • Erasmus
 • FBTO
 • HEMA
 • Hervormde Diakonale
 • Het Noorden
 • Interpolis
 • Klaverblad
 • Levob
 • Monuta
 • Nationaal Spaarfonds
 • Nationale Nederlanden
 • OHRA
 • Rabobank
 • Reaal
 • RVS
 • SNS
 • Twenthe
 • UBO
 • Univé
 • Yarden
 • Zilveren Kruis

Bereken je premie

Als je de premie van een bestaande begrafenisverzekering wilt vrijmaken of wilt afkopen, neem dan contact op met de desbetreffende verzekeraar. Wil je meer weten over de kosten en de dekking van begrafenisverzekeringen, gebruik dan de premieberekeningstool op de vergelijkingswebsite Begrafenisverzekering.nl om een duidelijk beeld te krijgen van de beschikbare opties.