vergunninghouders-label-green-flat

Vergelijk betrouwbaar de beste begrafenis verzekeringen

Vergelijk bij ons veilig en snel begrafenisverzekeringen beschikbaar in Nederland met de beste en meest voordelige polis en lage premie voor jouw persoonlijke en gewenste  begrafenisverzekering.
[compare-table]

Wanneer je een bestaande begrafenisverzekering helemaal wil opzeggen dan kan je de verzekering soms afkopen. De begrafenisverzekering komt dan te vervallen en je hoeft geen premie meer te betalen maar krijgt ook geen uitkering meer als je overlijdt. De verzekeraar berekent de afkoopwaarde en maakt die over op je bankrekening.

Het afkopen van een begrafenisverzekering is eigenlijk alleen mogelijk als je een kapitaal begrafenisverzekering hebt die geld uitkeert. Bij een natura begrafenisverzekering worden er producten zoals een begrafeniskist en diensten zoals uitvaartverzorging geleverd en dat kan je niet afkopen.

Als je jouw begrafenisverzekering wilt afkopen dan moet je een brief schrijven naar je verzekeringsmaatschappij.

Kan je een natura begrafenisverzekering afkopen?

Het afkopen van een natura begrafenisverzekering is meestal niet mogelijk omdat er producten zoals een begrafeniskist en diensten zoals uitvaartverzorging worden geleverd en dat kan je niet afkopen.

Het afkopen van een natura begrafenisverzekering is alleen mogelijk als de verzekerde permanent verhuist naar het buitenland en de verzekering vanwege het acceptatiebeleid van de verzekeraar niet voortgezet kan worden.

Als je bijvoorbeeld naar een gevaarlijk gebied verhuist of gaat wonen in een land waar oorlog is dan is het risico dat je overlijdt groter en wil de verzekeraar je begrafenisverzekering niet laten doorlopen.

Wat zijn de nadelen van afkopen?

Het nadeel van afkopen van een begrafenisverzekering is dat de actuele waarde vaak erg laag is. De afkoopwaarde is meestal lager dan het verzekerde bedrag en soms ook minder dan de ingelegde premie. Dat komt omdat de kosten van de verzekeringsmaatschappij er nog vanaf worden getrokken.

Het bedrag van de afkoopwaarde is vaak niet voldoende om de gewenste begrafenis gelijk te kunnen betalen. Daarom is het vaak verstandig om een andere begrafenisverzekering aan te vragen of zelf geld te sparen voor je begrafenis.

Wat is de afkoopwaarde?

Wanneer je een begrafenisverzekering wil afkopen dan zal de verzekeraar de afkoopwaarde van de begrafenisverzekering gaan berekenen. Dat is de actuele waarde van de verzekering, het bedrag wat de verzekering vandaag waard is. Die waarde wordt bepaald door de betaalde premie en het eventuele rendement. De kosten die de verzekeraar heeft gemaakt worden daar van afgehaald.

De hoogte van de afkoopwaarde is afhankelijk van het verzekerde bedrag van de begrafenisverzekering, hoe lang er al premie is betaald door de verzekerde en welke kosten de verzekeraar heeft gemaakt. Het is logisch dat een begrafenisverzekering van € 10.000 waar al 12 jaar premie voor betaald wordt een hogere afkoopwaarde heeft dan een begrafenisverzekering van € 4.000 die pas 2 jaar loopt.