Hoe werkt het met ziekte en gezondheid bij een begrafenisverzekering?

Je gezondheid en eventuele ziektes hebben natuurlijk veel invloed op de kans op overlijden. Om dat risico te kunnen inschatten worden er bij het afsluiten van een begrafenisverzekering gezondheidsvragen gesteld. De verzekeringsmaatschappij gebruikt de informatie over je gezondheid dus om je levensverwachting in te schatten. Aan de hand hiervan wordt onder andere de premie vastgesteld. Naast de lengte en het gewicht kunnen er bijvoorbeeld de 3 gezondheidsvragen worden gesteld;

  1. Heb je een aandoening, ziekte, klacht of gebrek?
  2. Gebruik je medicijnen?
  3. Ben je de laatste 3 jaar onder doktersbehandeling geweest?

Afhankelijk van de antwoorden wordt er verder ingezoomd op jouw persoonlijke gezondheid. Het kan dus zijn dat een iemand met een chronische ziekte tegen een verhoogde premie wordt geaccepteerd. Ook is het mogelijk dat je vanwege je gezondheid niet accepteert wordt voor een begrafenisverzekering.

Ben je verplicht om een ziekte te melden?

De meldingsplicht houdt in dat je als verzekerde de verzekeringsmaatschappij volledige en juiste informatie over je gezondheid moet geven. Als je bijvoorbeeld medicijnen gebruikt, een chronische ziekte hebt of een operatie bent ondergaan maar dit niet vertelt dan voldoe je niet aan de meldingsplicht.

Een verzekeraar wil graag volledig op de hoogte zijn van je gezondheid omdat dit effect kan hebben op het te verwachten moment van overlijden en dus ook op de premie die je moet betalen. Daarom hebben de meeste begrafenisverzekeraars een meldingsplicht voor de gezondheid opgenomen in hun algemene voorwaarden. De meldingsplicht houdt dus in dat je open en eerlijk moet zijn over je gezondheid.

Schenden van de meldingsplicht bij het aanvragen van een begrafenisverzekering

Wanneer de verzekeringsmaatschappij ontdekt dat de verzekerde niet aan de meldingsplicht heeft voldaan, kan de begrafenisverzekering door de verzekeraar eenzijdig worden aangepast of worden stopgezet.

Indien er sprake is van onopzettelijke verzwijging zal de verzekeraar de begrafenispolis in alle redelijkheid aanpassen. De te betalen premie wordt in dit geval aangepast aan het verzekerde bedrag of de uitkering van de begrafenisverzekering wordt aangepast aan de al betaalde maandelijkse premie.

Als er sprake is van opzettelijke verzwijging zal de verzekeraar zich waarschijnlijk beroepen op de algemene voorwaarden. Vaak staat daar dat de verzekeraar in dit geval de begrafenisverzekering onmiddellijk kan opzeggen en geen uitkering verschuldigd is.

Wat de gevolgen zijn als men zich al dan niet opzettelijk niet houdt aan de meldingsplicht is na te lezen in de algemene voorwaarden van je verzekeraar.