Uitkering van een begrafenisverzekering

De uitkering van een begrafenisverzekering verschilt per polis en per verzekeraar. Meestal worden de afgesproken diensten voor de gewenste uitvaart geleverd en heb je dus een uitkering in natura. Een uitkering in geld is ook mogelijk en dan ontvangen de nabestaanden het afgesproken bedrag en kunnen ze hiermee de begrafeniskosten betalen. Wat en hoeveel de uitkering van je begrafenisverzekering precies is kun je nakijken op de polis of in de algemene voorwaarden.

Wie krijgt de uitkering van de begrafenisverzekering?

De begunstigde van een verzekering is degene die de uitkering ontvangt. In het geval van een begrafenisverzekering zijn dat de nabestaanden of de uitvaartverzorger die de begrafenis van de verzekerde regelt.

Bij een natura begrafenisverzekering is de uitvaartverzorger de begunstigde. De verzekeraar betaalt de uitkering aan de uitvaartverzorger en die levert producten en diensten voor de begrafenis van de overledene.

Bij een kapitaal begrafenisverzekering zijn de nabestaanden meestal de begunstigden. In dat geval zullen de ouders, partner of kinderen de uitkering van de verzekeraar ontvangen en hier de begrafenis mee kunnen betalen.

Geld van uitkering overhouden

Soms is iemand te hoog verzekerd en zijn de begrafeniskosten lager dan de waarde van de begrafenisverzekering. Er is dan nog geld over dat niet meer kan worden besteed aan de begrafenis omdat alle rekeningen al zijn betaald. Er is dan een restant van de uitkering van de begrafenisverzekering.

In dat geval kunnen de nabestaanden het geld besteden aan andere dingen. In dat soort gevallen gaan de nabestaanden vaak iets doen ter nagedachtenis van de overledene met het restant van de begrafenisverzekering. Bijvoorbeeld naar het favoriete evenement of met de familie uit eten in het favoriete restaurant van de overledene.

Kan je de uitkering ook voor andere dingen gebruiken?

Ja, de nabestaanden kunnen het geld van de begrafenisverzekering vrij besteden. Ze kunnen het overal voor gebruiken en er dus ook van op vakantie gaan, een nieuwe computer kopen of hun hypotheek er mee aflossen. De meeste mensen zullen het waarschijnlijk niet netjes vinden om met het bedrag iets anders te doen dan de begrafenis te regelen.

Waarschijnlijk zal dit in de praktijk niet vaak voorkomen, maar er is in ieder geval geen wet die bepaalt dat de uitkering van de begrafenisverzekering altijd aan een begrafenis moet worden besteed. Bij een natura begrafenisverzekering kun je de verzekering niet of moeilijk voor andere dingen gebruiken omdat er geen geld wordt uitgekeerd maar producten zoals een kist of graf.