Wat is een begrafenispolis?

Een begrafenispolis is het polisblad van je begrafenisverzekering. Op het polisblad, vaak gewoon polis genoemd, staan alle details van je begrafenisverzekering. Er staat beschreven wat je hebt verzekerd, hoeveel waarde de verzekering heeft, welke premie je moet betalen en natuurlijk de voorwaarden van de begrafenisverzekering.

Synoniem voor begrafenisverzekering

Sommige mensen gebruiken de term begrafenispolis ook als synoniem voor begrafenisverzekering. Er wordt dus vaak hetzelfde mee bedoeld alleen gebruiken ze er een ander woord voor. Wil je aan begrafenispolis aanvragen? Bereken dan eerst de begrafeniskosten en je premie.

Moet je je polis bewaren?

Het is erg handig om de polis van uw begrafenisverzekering te bewaren op een veilige en makkelijk te vinden plek, maar het is niet verplicht om de polis te bewaren. Op de polis staan alle afspraken die je met de begrafenisverzekeraar hebt gemaakt. En daarom is het slim om de polis te bewaren, zowel voor jezelf als voor je nabestaanden.

Nabestaanden kunnen ook zonder polis contact opnemen met de verzekeraar om de begrafenis te regelen. Maar zonder polis is dat natuurlijk wel een stuk lastiger om te achterhalen of je verzekert bent en zo ja bij welke verzekeraar en wat voor begrafenisverzekering.

Raak je polis niet kwijt, maar bewaar je begrafenispolis dus zorgvuldig en op een plek waar ook uw nabestaanden hem kunnen vinden. Dat voorkomt een hoop uitzoekwerk en maakt het regelen van de begrafenis een stuk makkelijker.

Ben je je polis kwijt!

Als je de polis kwijt bent, kun je een kopie opvragen bij de Afdeling Polisadminstratie. Je krijgt dan een nieuwe begrafenispolis toegestuurd maar moet wel administratiekosten betalen voor het aanvragen van een nieuwe polis.

Nabestaanden kunnen meestal ook zonder polis wel contact opnemen met de verzekeraar om de begrafenis te regelen. Maar zonder polis is het moeilijker om te weten te komen of iemand verzekerd was, wat voor begrafenisverzekering hij had en bij welke verzekeraar de begrafenis was verzekerd. Het is dus aan te raden om je polis goed te bewaren.