Kapitaal begrafenisverzekering

Een kapitaal begrafenisverzekering is een begrafenisverzekering waarbij na het overlijden van de verzekerde een uitkering in geld wordt gedaan. De nabestaanden krijgen dus het bedrag dat staat vermeld op de begrafenispolis op de rekening bijgeschreven en kunnen hiermee de begrafeniskosten betalen.

Sommen, bedrag en geld verzekering

Er zijn meerdere benamingen voor de kapitaal begrafenisverzekering. Met een sommen begrafenisverzekering, bedrag begrafenisverzekering en geld begrafenisverzekering wordt hetzelfde bedoeld.

Een kapitaal begrafenisverzekering keert alleen geld uit en geen begrafenisproducten en –diensten zoals een kist en rouwvervoer. De nabestaanden moeten dus zelf actie ondernemen om de begrafenis uit te laten voeren. Met het geld van de kapitaal begrafenisverzekering kunnen de gekozen uitvaartverzorger en afgenomen producten betaald worden en dit is dus anders geregeld dan bij een natura verzekering.

Het is bij een kapitaal begrafenisverzekering verstandig om niet zomaar een bedrag te kiezen, maar dit zo ver mogelijk te baseren op je wensen en de bijbehorende begrafeniskosten. Hiermee voorkom je dat je over- of onderverzekerd bent.

Let er ook op dat jouw kapitaal begrafenisverzekering waardevast is. Met een jaarlijkse indexatie kan de waarde van de verzekering meegroeien met de inflatie. Zo kan je begrafenis in de toekomst ook gewoon betaald worden.

Voordelen van een begrafenisverzekering in geld

De flexibiliteit is het grootste voordeel van een kapitaal begrafenisverzekering. Het enige dat op je begrafenispolis staat is het verzekerde bedrag. De gehele invulling van de begrafenis kan op een later moment bepaald worden. Wilt u een begrafenisverzekering met maximale flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld nog niet weet hoe je begrafenis er uit komt te zien dan kan een kapitaal begrafenisverzekering een goede optie zijn.