Is mijn verzekering waardevast of is indexeren slim?

Bij het afsluiten van een begrafenisverzekering kun je meestal wel kiezen of je de verzekering wilt laten indexeren. Het indexeren van een begrafenisverzekering kan op 2 manieren.

  1. Een indexatie met een percentage. Hierdoor stijgt de verzekerde waarde van je begrafenisverzekering automatisch, vaak met een vaste percentage van 1, 2 of 3 procent. Deze manier van indexeren wordt vaak gekozen bij een kapitaal begrafenisverzekering.
  2. Indexatie op basis van werkelijke kosten. De verzekeringsmaatschappij past je polis elk jaar aan op de actuele prijzen van de diensten die je hebt geselecteerd in je polis. Dit gebeurt vaak bij een natura begrafenisverzekering.

Onze begrafenisverzekeringen worden elk jaar geïndexeerd op basis van de actuele prijzen. Op deze manier heb je altijd een goede en op maat gemaakte begrafenisverzekering zonder dat je over- of onderverzekerd bent.

Voordelen van indexatie

Het voordeel van het indexeren van een begrafenisverzekering met een vast percentage is dat de verzekering stijgt in waarde en dus waarschijnlijk gelijke tred houdt met de inflatie. Daarnaast weet je exact hoeveel waarde de verzekering aan het einde van de looptijd heeft.

Het nadeel is alleen dat de inflatie mogelijk hoger of misschien wel lager is dan het vaste indexatiepercentage dat je hebt afgesproken. In dat geval ben je dus mogelijk (veel) onder- of oververzekerd.

Bij een indexatie op basis van de daadwerkelijke prijzen heb je dit probleem niet. Het voordeel is dat je altijd verzekerd bent op basis van de actuele prijzen en dus niet over- of onderverzekerd bent.

Begrafenisverzekering waardevast

Niet alle begrafenisverzekeringen zijn waardevast. Bij het afsluiten van een begrafenisverzekering kan je meestal wel kiezen of je de verzekering waardevast wil maken. Dit wordt meestal indexeren genoemd.

Het is belangrijk dat uw begrafenisverzekering waardevast is omdat de prijzen van alle producten en diensten in de loop van de tijd kunnen stijgen.

Als u in uw begrafenisverzekering vandaag 500 euro reserveert voor koffie en cake krijgt u daar bijvoorbeeld 100 kopjes koffie en 100 plakjes cake voor. Over 5 jaar krijgt u voor dat bedrag misschien nog maar 80 plakjes cake en 80 kopjes koffie omdat de prijzen wellicht zijn gestegen.

Om te voorkomen dat, bijvoorbeeld vanwege de inflatie, uw begrafenisverzekering minder producten vergoedt dan u wenst kunt u de begrafenisverzekering waardevast maken.

Aanvullende begrafenisverzekering

Als je een bestaande begrafenisverzekering zonder indexatie hebt maar de dekking wilt verhogen dan kan je een aanvullende begrafenisverzekering aanvragen. Je aanvullende begrafenisverzekering dient dan als extra verzekering bovenop je bestaande begrafenispolis. Stel; je hebt een begrafenisverzekering afgesloten in 1980 ter waarde van 2000 euro. Dat is waarschijnlijk niet voldoende om je begrafeniskosten van te betalen als je nu overlijdt.