Disclaimer

De op www.begrafenisverzekering.nl getoonde informatie wordt door Lifetri met zorg samengesteld, doorgegeven en zo veel als mogelijk actueel gehouden, doch voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. Lifetri verstrekt op deze website louter informatie over door Lifetri en/of aan haar gelieerde ondernemingen aangeboden (financiële) producten en diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Lifetri aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op of via haar website opgenomen informatie.

De eventuele op deze website verstrekte informatie mag nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. De gebruiker dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met zijn/haar juridisch- of belastingadviseur voor zijn/haar persoonlijke situatie te evalueren.

Lifetri aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het correct en ononderbroken functioneren van deze website, noch voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar websites die niet door Lifetri worden onderhouden zijn louter ter informatie van de gebruiker opgenomen. Deze websites worden niet door Lifetri onderhouden en zij heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en/of inhoud hiervan. Lifetri kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Lifetri worden onderhouden wordt nadrukkelijk afgewezen.